مشخصات

موارد دیگر
ghazaleh آفلاين مي باشد!
حالت من: ناراحت
غزاله
0000-00-00
f - مجرد
اسلام
اصفهان
asheghanehaa.vcp.ir

دنبال‌کنندگان

(84 کاربر)

مدال ها و افتخارات

آخرین بازدید کنندگان

غزاله
امضا:
غزاله
. فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات* مثل عشق ، قیمت دارد* تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد .
دیدگاه · 1393/01/27 - 14:36 ·
2
غزاله
امضا:
غزاله
دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد/ دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:51 ·
8
غزاله
امضا:
غزاله
مــرا بــــرای دزدیــدن تـکـه نـانـی بـه زنـدان بـردنـد* و پـانـزده سـال در آنـجـا هـر روز یـک قـرص نـان کـامـل مـجـانـی خـوردم* (ژان وال ژان – بینوایان)
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:50 ·
7
غزاله
امضا:
غزاله
بسیاری ترجیح می دهند بدبخت باشند، و مردم آن ها را خوشبخت بدانند* تا خوشبخت باشند و مردم آن ها را بدبخت بدانند . .
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:50 ·
6
غزاله
امضا:
غزاله
سخت است حرفت را نفهمند و سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند....* حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد* وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ ، اشتباهی هم فهمیده اند* (دکتر علی شریعتی)
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:49 ·
6
غزاله
امضا:
غزاله
ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛* شمع های افتاده خاموش می شوند* (احمد شاملو)
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:48 ·
7
غزاله
امضا:
غزاله
نگرش درست نیمی از موفقیت است : یکی میگفت شب فرا رسیده است در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است . .
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:47 ·
6
غزاله
امضا:
غزاله
اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید* همین الان انجام بدید* گاهی اوقات* “بعد” ، میشود ”هرگز” . .
غزاله
امضا:
غزاله
آدما دو جور زندگی میکنن :* یا غرورشونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن* یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:46 ·
6
غزاله
امضا:
غزاله
خواندن بی اندیشه بیهوده است* و اندیشه بدون خواندن خطرناک . . . . . .
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:46 ·
6
غزاله
امضا:
غزاله
همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم* اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم . . . . . . . .
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:46 ·
5
غزاله
امضا:
غزاله
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب* اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد* دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن* ســــاحــل زیــــبـا را . . . . . . . .* لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه* شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ، اما .......
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:45 ·
5
غزاله
امضا:
غزاله
مردم می گویند، ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید.”* اما باید اینگونه باشد،* ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید. ”* هیچکس کامل نیست
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:45 ·
5
غزاله
امضا:
غزاله
هیچکس نمیتواند یک شخص را تغییر دهد* اما یک شخص میتواند دلیلی برای تغییر یک فرد باشد
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:45 ·
3
غزاله
امضا:
غزاله
“زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” . . . . . . . . . . .
دیدگاه · 1393/01/25 - 17:44 ·
4
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15